LogoFlevobuddiesRGB 

 

Vakantie

Hieronder een overzicht van de vakantie en feestdagen 2021 van Flevo Buddies. Op deze data’s wordt er niet gewandeld met uw hond.

2021

2 April

Goede vrijdag

5 April

Pasen

26 April

Extra vrije dag

27 April

Koningsdag

13 Mei

Hemelvaartsdag

14 Mei

Extra vrije dag

24 Mei

Pinksteren

7 Juni

Extra vrije dag

19 Juli t/m 8 Augustus

Zomervakantie

21 + 22 Oktober

Extra vrij dag

27 December t/m 9 Januari 2022

Kerstvakantie

vakantiehond 

Flevo Buddies

P